Ιστορίες από τον τόπο των κολασμένων




Ιστορίες που ελπίζω να μην βιώσεις.

Ιστορίες που ίσως να μην έχεις ξανακούσει.

Ιστορίες που ίσως σου είπε ένας φίλος.

Ιστορίες που ίσως στις είπα εγώ.

...ιστορίες που ίσως να τις ζήσεις μέσω των φίλων και των παιδιών σου.